social

09
Okt.

Less than five seconds

1 min read
19
Sep.

Chronologische Timeline

1 min read
05
Juli

Schwer zu verifizieren

1 min read
19
Nov.

Zu nerdy, zu ungefiltert

1 min read
13
Juli

Schönes Schlachtfeld

1 min read